Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır.

Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir.

Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının varoluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir.

Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Genel cerrahi alanında teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar;

Hastanelerimizde;

  • Mide, barsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas, apandist, hemoroid, fistül, guatr, kistler ve varis ameliyatları gibi cerrahi hastalıklar
  • Acil vakalar
  • Travma ve kazada yaralanma
  • Cerrahi onkoloji (tümörlerle ilgilenir)
  • Laporoskopik cerrahi (mide/karın içini inceler)
  • Gastroskopi (yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağı ile ilgili hastalıklar)
  • Kolonoskopi (kalın bağırsakla ilgili hastalıklar)
  • Meme hastalıkları ve ameliyatları
  • Endoskopi (vücuttaki boşlukları inceler, özellikle sindirim sistemi incelemelerinde kullanılır)

teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Bilgi Talep Formu