Doç. Dr. İsmail Küçüker

Çalıştığı Kurum

VM Medical Park Samsun

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi branşında Samsun ilinde Özel Medical Park Samsun Hastanesi kurumunda görev yapmaktadır.

Başlıca ilgi ve tedavi alanları:

Burun Estetiği, Meme Büyütme, Meme Küçültme, Jinekomasti, Karın Germe, Liposuction, Bişektomi, Yüz Germe, Üst Göz Kapağı Estetiği, Alt Göz Kapaği Estetiği, Kepçe Kulak Estetiği, Botox, Göz Altı Işık Dolgusu, Dudak Dolgusu, Burun Dolgusu, Yanak Dolgusu, Nasolabial Dolgu, Nem Dolgusu, Somon DNA, PRP, Mezoterapi Yüz, Mezoterapi Saç, Thulium Leke Lazeri, Secret Altın İğne Tedavisi

Eğitim ve Uzmanlık

 • 1985 – 1989 – 23 Nisan İlköğretim Okulu
 • 1989 – 1996 – Samsun Anadolu Lisesi
 • 1996 – 2003 – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi(İngilizce) – Lisans
 • 2003 – 2009 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi – Uzmanlık

Deneyimler

 • Ekim 2003 – Kasım 2009 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı – Araştırma Görevlisi
 • Kasım 2009 – Ocak 2010 – Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı – Plastik Cerrahi Uzmanı
 • Ocak 2010 – Şubat 2010 – Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) – Plastik Cerrahi Uzmanı
 • Şubat 2010 – Ocak 2011 – Gölcük Asker Hastanesi (Zorunlu Askerlik Görevi) – Plastik Cerrahi Uzmanı
 • Şubat 2011 – Aralık 2012 – Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) – Plastik Cerrahi Uzmanı
 • Aralık 2012 – Temmuz 2014 – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. – Yrd. Doç. Dr.
 • Ağustos 2012 – Temmuz 2014 – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. – Yrd. Doç. Dr.
 • Ağustos – Eylül 2014 – Universitair Ziekenhuis Brusssel-Belçika Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği – Clinical Fellow
 • Ekim 2014 – Halen – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. – Yrd. Doç. Dr.
 • 2015 – “Plastik Cerrahi Asistan Okulu” Düzenleme Kurulu Üyesi

Dernek Üyelikleri

 • 2011 – Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • 2014 – Samsun Meme Derneği

Ödüller

 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrrahi Kongresi Asistan Bildiri Yarışması-Antalya-2008: Klinik Dal Birincilik Ödülü. “Kıkırdak Koruyucu Fonksiyonel Rinoplasti: Üst ve Alt Lateral Kıkırdakların Flep Olarak Yerlerinde Korunması” İsmail Küçüködük, Başar Kaya, Tuba Hilal Güçlü, Mustafa Onur Çukurluoğlu, Selahattin Özmen, Kenan Atabay
 • 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrrahi Kongresi Asistan Bildiri Yarışması-Antalya-2008: Deneysel Dal İkincilik Ödülü. “İzole Bilateral Koronal Sinostoz Modelinde Farklı Cerrahi Tekniklerin Sefalik İndeks ve Kafa İçi Hacim Değişikliğine Etkisi” İsmail Küçüködük, Hakkı Yücel Demir, Başar Kaya, Mustafa Onur Çukurluoğlu, Serhan Tuncer, Selahattin Özmen, Reha Yavuzer, Kemali Baykaner
 • Sinir Sistemi Cerrahi Derneği 5. Bilimsel kongresi 01-04 Ekim 2009 Kapadokya: En iyi Makale Birincilik Ödülü: “Effectiveness od Skull Models and Surgical Simulation: Comparision Between Different Surgical Techniques in Patients with Isolated Brachycephaly”. Hakan Emmez, İsmail Küçüködük, Alp Özgün Börcek, Aydemir Kale, Eren Seçen, Gonca Erbaş, Reha Yavuzer, M. Kemali Baykaner
 • 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrrahi Kongresi Asistan Bildiri Yarışması-Adana 2009 Deneysel Dal Birincilik Ödülü “Denervasyon ile yapılan ön koşullandırmanın iskelet kasında İskemi-Reperfüzyon Hasarına Etkisi” (Deneysel Çalışma) İsmail Küçüködük, Serhan Tuncer, Ayşe Şencan, Filiz Bircan, Eser Çağlar, Çiğdem Elmas, Sühan Ayhan.
 • 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrrahi Kongresi Asistan Bildiri Yarışması-Adana 2009 Deneysel Dal İkincilik Ödülü “Nonsendromik Unilateral Koronal Sinostozun (UKS) Tedavisinde Üç Cerrahi Tekniğin Fonksiyonel ve Morfolojik Açıdan Karşılaştırılması: İdeal Teknik Arayışı.” Başar Kaya, İsmail Küçüködük, Selahattin Özmen, Reha Yavuzer
 • 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi En İyi Sözlü Bildiri İkincisi “Denervasyon ile önkoşullandırmanın iskelet kasında iskemi-reperfüzyon hasarına etkileri” Küçüker İ, Tuncer S, Şencan A, Bircan F, Çağlar E, Elmas Ç, Ayhan S Antalya-Türkiye, 19-22 Mayıs 2010.
 • 3rd Congress of the European Associations of Societies of the Plastic Surgery (EASAPS) 2010- Abstracts From the “Best of Europe in Aesthetic Plastic Surgery 2010” “What do numbers tell during Preoperative Planning in Breast Reduction Surgery” Ayhan S., Kaya B., Küçüker İ., Çukurluoğlu O., Tuncer S., Çenetoğlu S. Aechen 2010, Germany
 • 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, The Best Research Paper. Küçüker İ, Tuncer S, Şencan A, Bircan F, Çağlar E, Elmas Ç, Ayhan S. “Effect of surgical and chemical denervation on ischemia reperfusion injury of skeletal muscles” WSRM 2011, Helsinki, Finlandiya, 29 Haziran-2 Temmuz 2011.

Kurs ve Sertifikalar

 • 10. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 25 – 28 Mayıs Antalya
 • 10th International Course On Perforator Flaps 6 – 9 September 2006 Ankara Turkey
 • TC. Gazi Üniversitesi 3. Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu 11 – 13 Nisan 2007 Ankara, Türkiye
 • 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 17 – 20 Ekim 2007 Eskişehir Türkiye
 • 3. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği Kongresi 26 – 28 Kasım 2007 İstanbul – Türkiye
 • 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 15 – 19 Ekim 2008 Antalya, Türkiye
 • 4. Temel Mikrocerrahi Kursu 14 – 18 Nisan 2009 Antalya Türkiye
 • 2. Rinoplasti Kursu 24 – 26 Nisan 2009 Ankara, Türkiye
 • 2. Plastik Cerrahi Asistan Okulu 19 – 26 Mayıs Antalya-Türkiye
 • 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Lazerle Minimal İnvazif Estetik Girişimler Kursu 17 Ekim 2009 Adana, Türkiye
 • 31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi 17 – 21 Ekim 2009 Adana, Türkiye
 • The 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), Helsinki, Finland, 29 June-2 July 2011.
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Çeşme, İzmir, Türkiye, 14 -18 Eylül 2011.
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu 5 – 8 Mart 2012, Kartalkaya-Bolu-Türkiye
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 5. Rinoplasti Kursu (Konuşmacı Olarak) 10 – 12 Mayıs 2012-Ankara, Türkiye
 • Contraversies in Reconstructive Microsurgery, December 6 – 8, 2012, İstanbul-Turkey
 • 14. Temel Mikrocerrahi Kursu (eğitmen olarak), 31 Ekim – 4 Kasım 2012, Antalya Turkey
 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği, 17. Ulusal Kongresi, 12 – 13 Ocak 2013, İstanbul – Türkiye
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi “Soru Hazırlama Eğitimi” 18 – 21 Mart 2013 Samsun Türkiye
 • Altıncı Rinoplasti kursu ve 2. İstanbul Uulslarası Rinoplasti Kursu, Konuşmcı Olarak 10 – 12 Mayıs 2013 İstanbul-Türkiye
 • 24th Annual Meeting of the Eurapean Association of Plastic Surgeons, “Do We Have To Use Grafts In Rhinoplasty 23-25 Mayıs 2013, Antalya-Türkiye
 • Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 11. Ulusal Kongresi, (Konuşmacı) 12-15 Eylül 2013 Girne Kıbrıs
 • ISAPS Istanbul Course and 5th International Eurasian Plastic Surgery Course 19 – 21 Haziran 2013, İstanbul-Türkiye
 • Estetik Plastik Cerrahi Derneği, 18. Ulusal Kongresi, (Konuşmacı Olarak) 11 – 12 Ocak 2014, İstanbul-Türkiye
 • Istanbul Advanced Rhinoplasty Course, 21-22 Haziran 2014, Istanbul Türkiye
 • 2nd Annual Meeting of the Rhinoplasty Society of the Europe, 23 Haziran 2014, İstanbul-Türkiye
 • 6th International Eurasian Plastic Surgery Course (Konusmacı olarak) 19 – 22 Haziran 2014, İstanbul – Türkiye
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu 2014, Estetik ve Rekonstrüktif Meme Cerrahisi (Konuşmacı Olarak), 3-6 Mart 2014, Bursa-Türkiye
 • 7. Plastik Cerrahi Asistan Okulu (Konuşmacı Olarak), 12 -19 Nisan 2014, Antalya Türkiye.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Demirtas Y, Kucukoduk I, Oren AC, Celebi C. Temporomandibular joint dislocation in an infant after vomiting. Plast Reconstr Surg. 2005 Oct;116(5):1571-2

A2. Findikcioglu F, Findikcioglu K, Kucukoduk I, Latifoglu O. Rhinoplasty of a patient with congenital lacrimal fistula. Plast Reconstr Surg. 2006 Jan;117(1):328-9.

A3. Ayhan S, Uygur S, Kucukoduk I, Sencan A. Salvage of a congested DIEAP flap with subcutaneous recombinant tissue plasminogen activator treatment. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009 Nov;62(11):e453-4 doi: 10.1016/j.bjps.2008.05.043.

A4. Emmez H, Kucukoduk I, Börcek AO, Kale A, Seçen E, Erbaş G, Yavuzer R, Baykaner MK. Effectiveness of skull models and surgical simulation: comparison of outcome between different surgical techniques in patients with isolated brachycephaly. Childs Nerv Syst. 2009 Dec;25(12):1605-12. Epub 2009 Jul 3. doi: 10.1007/s00381-009-0939-y

A5. Ayhan S, Eryilmaz T, Tuncer S, Kucukoduk I, Demir HY. Lateral approach for internal mammary vessel dissection as a safer method in free flap breast reconstruction. Plast Reconstr Surg. 2009 Nov;124(5):259e-60e. doi:10.1097/PRS.0b013e3181b98e00

A6. Tuncer S., Sezgin B., Yilmaz G., Uyar Göçün P., Küçüker İ. “Compression neuropathy caused by an unusual lesion: Nevus lipomatosus cutaneous superficialis,” Plast Reconstr Surg, 127, 72e-74e (2011). doi: 10.1097/PRS.0b013e31820633fb

A7. Serhan T., Sezgin B., Küçüker İ., Kaya B., Ayhan S. “Left hand thumb reconstruction with second toe transfer in a musician’s hand” Plast Surg Hand Surg Jul 4. 2014 Dec;48 (6):444-8. doi: 10.3109/2000656X.2013.816512. Epub 2013 Jul 4.

A8. Küçüker İ., Tuncer S., Şencan A., Bircan F., Caglar E., Elmas C., Ayhan S. The effect of surgical and chemical denervation on ischemia-reperfusion injury of skeletalmuscle. J Plast Reconstr Aesth Surg 2012 Feb;65(2):240-8. Doi: 10.1016/j.bjps.2011.09.005. Epub 2011 Sep 22.

A9. Küçüker İ., Demir H.Y., Kaya B., Cukurluoglu C., Tuncer S., Emmez H., Yavuzer R., Baykaner K Effects of Different Surgical Techniques on Cephalic Index and Intracranial Volume in Isolated Bilateral Coronal Synostosis Model. Journal of Craniofacial Surgery 2012 May;23(3):878-80. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824ddd76.

A10. Ozmen S, Uygur S, Eryilmaz T, Kucuker I, Ayhan S. Osseous regeneration of the free fibula flap resembling a firm mass after mandible reconstruction. J Craniofac Surg. 2012 May;23(3):949. doi: 10.1097/SCS.0b013e31824de15a

A11. Küçüker İ., Şakrak T., Demirbağ İ., Heterotopic Ossification in Orbital Roof, Frontal Sinus and Ethmoidal Cells Leading to Hypoglobus and Upward Gaze Deficit, J Craniofac Surg. 2013 Jan;24(1):e83-5. doi: 10.1097/SCS.0b013e3182710348 A12. Kucuker I, Ozmen S. Extended spreader graft placement before lateral nasal osteotomy. Aesthetic Plast Surg. 2013 Aug;37(4):684-91. Epub 2013 Jul 3, doi: 10.1007/s00266-013-0168-3.

A13. Ozmen S, Findikcioglu F, Sezgin B, Findikcioglu K, Kucuker I, Atabay K. Would you be a face transplant donor? A survey of the Turkish population about face allotransplantation. Ann Plast Surg. 2013 Aug; 71(2):233-7. Doi: 10.1097/SAP.0b013e31826cadd2.

A14. Keles MK, Yosma E, Kucuker I. A simple method for cutting untidy tendon ends. J Hand Surg Am. 2013 Aug;38(8):1660. doi: 10.1016/j.jhsa.2013.05.028.

A15. Demir A, Kucuker I, Keles MK, Demirtas Y. The effect of learning curve on flap selection, re-exploration, and salvage rates in free flaps; A retrospective analysis of 155 cases. Microsurgery. 2013 Aug 14. doi: 10.1002/micr.22153. [Epub ahead of print]

A16. Kucuker I, Bulam H, Tuncer S. A useful device for pedicle safety during early breast reduction experiences: assistant rake. Aesthetic Plast Surg. 2014, Feb;38(1): 258-9. doi: 10.1007/s00266-013-0208-z. Epub 2013 Nov 20.

A17. Kucuker I., Keles MK, Aydoğdu IO. An easy and applicable method for capturing high-quality rhinoplasty videos: handle banded camcorder. Plast Reconstr Surg. 2013 Dec;132(6):1082e-4e. doi: 10.1097/PRS.0b013e3182a9802a.

A18. Küçüker I, Ozmen S, Kaya B, Ak B, Demir A. Are Grafts Necessary in Rhinoplasty? Cartilage Flaps with Cartilage-Saving Rhinoplasty Concept. Aesthetic Plast Surg. 2014 Apr;38(2):275-81. doi: 10.1007/s00266-013-0258-2. Epub 2013 Dec 20.

A19. Keleş MK, Demır A, Kucuker I, Alici O. The effect of twisting on single and double based perforator flap viability: An experimental study in rats. Microsurgery. 2014 Mar 24. doi: 10.1002/micr.22247 Epub 2014 Mar 24.

A20. Kucuker I, Keles MK, Yosma E, Engin MS. A rare complication of rhinoplasty: Periorbital emphysema. Aesthetic Plast Surg. 2014 Aug;38(4):678-80. Doi:
10.1007/s00266-014-0325-3.

A21. Kucuker I., Sezgin B., Tuncer S., Ayhan S. Superior gluteal artery perforator flap for meningomyelocele defect: A saviour when other options vanish. Indian Journal of Plastic Surgery Jan;47(1):149-50. doi: 10.4103/0970-0358.129660.

A22. Gul A, Kucuker I, Can E, Niyaz L, Yucel OE. A Propranolol Nonresponsive Mass: Lymphangioma-Mimicking Hemangioma. J Craniofac Surg. 2015 Jan;26(1):327-8. doi: 10.1097/SCS.0000000000001265.

A23. Kucuker I., Aksakal I.A., Polat A.V., Engin M.S., Yosma E., Demir A., “The effect of chemodenervation by botulinum neurotoxin on the degradation of hyaluronic acid  fillers; an experimental study” Plast Reconstr Surg. 2016 Jan;137(1):109-13.

A24. Kucuker. I., Engin MS., Aksakal IA., Yosma E., Demir A. “Caudal Septum Based Tip Supporting Techniques Versus Strut Grafts In Reaching The Expected Lateral Profile Outcomes In Rhinoplasty. J Craniofac Surg Accepted on July-12, 2015

A25. Kucuker I., Keleş M.K., Yosma E., Polat V. “Angiofibrolipoma of the tendon sheath” Case Reports in Plastic Surgery and Hand Surgery Volume-1, 2014, p 11-12 doi:10.3109/23320885.2014.956108

A26. Kucuker I, Keles MK, Aksakal IA. Breast reconstruction using dermoglandular flaps and fat grafting following the resection of unilateral giant fibrocystic changes. Arch Clin Exp Surg. Online First: 10 Sep, 2015. doi:10.5455/aces.20150818125051

A27. Demir B. Engin M.S., Yosma E. Kucuker I., Keleş M.K. Comparison of the effects of different vasoactive and antiplatelet drugs on perforator flap viability. An experimental study. Hand Surgery and Rehabilitation 35 (2016) 55–59 A28. Aksakal İA, Aydoğdu İO, Küçüker İ. An Easy and Practical Method for Centrifuge under Sterile Settings in Fat Injection Process. Facial Plast Surg. 2015 Aug;31(4):417- 8. doi: 10.1055/s-0035-1562880. Epub 2015 Sep 15.

Başvuru Sonrasında Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A29. Aksakal İ.A, Küçüker İ., Keleş M.K., Önger M.E., Engin M.S., Demir A., The Effect of Epigallocatechin Gallate on Flap Viability of Rat Perforator Abdominal Flaps. J Reconstr Microsurg 2016;00:1–7.

A30. Kucuker I., Tekin S., Keles M.K. Yosma E. Aksakal I.A., Demir A. Our Treatment Approaches in Severe Maxillofacial Injuries Occurring After Failed Suicide Attempts Using Long-Barreled Guns. The Journal of Craniofacial Surgery Volume 00, Number 00, Month 2015

A31. Keleş MK, Aksakal İA, Park TH, Yağmur Ç, Küçüker İ. Unintentional Complications After Uneventful Rhinoplasty Operations: Case Reports and a Review of the Literature. Aesthetic Plast Surg. 2016 Feb;40(1):54-61.

A32. Şimsek T., Engin M.S., Abdullayev A., Küçüker İ., Demir A. Eroğlu L., Accordion- Style Pedicle Suspension in Inferocentral Pedicle Mammoplasty, Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, Basılmak üzere 3 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiştir.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Fındıkcıoglu F, ÖZMEN S, Kucukoduk I, Atabay K. Would you be a face transplant donor. (Oral Presentation) 17th Euraps Annual Meeting, İstanbul-Türkiye, 26-28 May 2006.

B2. ÖZMEN S, Uygur S, Eryilmaz T, Kucukoduk I, Ayhan S. Osseous Regeneration Of Free Fibula Flap Used For Mandible Reconstruction Resembling A Firm Mass. 77th ASPS PSEF ASMS Scientific Meeting (Plastic Surgery 2008) Chicago, USA, October 31 – November 05 2008.

B3. Uygur S., Ayhan S., Kucukoduk I., Sencan A., “Salvage of a Congested DIEAP Flap With Subcutaneous Recombinant Tissue Plasminogen Activator Tratment” (Poster) – Plastic Surgery 2008, 127, Chicago, ABD, 31 Ekim-5 Kasım 2008.

B4. Cukurluoglu M.O., Kucukoduk I., Kaya B., Yavuzer R. Latifoglu O., “Touch Up Needs Fallowing Soft tissue Filler Application wiyh Hyoluronic Acid To The Face” (Poster) – Plastic Surgery 2008, 127, Chicago, ABD, 31 Ekim-5 Kasım 2008.

B5. Ayhan S., Eryılmaz T., Kucukoduk I., Demir HY., TUNCER S. “Lateral to medial approach for internal mammary vessel dissection as a safer method in free flap breast reconstruction,” 9th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Turku, Finland, June 12-14, 2008.

B6. Ayhan S., Demir Y., Kucukoduk I., Uygur S., TUNCER S., Oktar SO., Tekin E. “Internal mammary lymph node metastasis of breast cancer: A coincidental diagnosis during breast reconstruction,” 9th Congress of the European Federation of Societies for Microsurgery, Turku, Finland, June 12-14, 2008.

B7. Eryılmaz T., Kucukoduk I., Camgoz N., Gungor I., Yavuzer R., Atabay K., “Rhinoplasty: Is It A Painful Procedure?” (Poster) – 13th Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Congress & ISAPS Course, 136-137, İstanbul, 19-22 June 2009.

B8. Kaya B, Küçüker İ., Tuncer S, ÖZMEN S. Saddle Nose Reconstruction With Demineralized Bone Matrix. Pp. 141-2, 13th Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Course & ISAPS Course. Istanbul, Turkey, 19-22 June, 2009.

B9. Kaya B, Küçüker İ., Tuncer S, Yavuzer R. “Is anterior Nasal Packing Neccesary at Aesthetic Rhinoplasty Procedures” pp 141 13th Turkish Society of Aesthetic Plastic Surgery Course & ISAPS Course. Istanbul, Turkey, 19-22 June, 2009.

B10. Ayhan S., Kaya B., Çukurloğlu O., Küçüker İ., Tuncer S,. “Can we estimate the amount of tissue to be removed before breast reduction surgery?” 21st Annual Meeting of European Association of Plastic Surgeons (EURAPS), Manchester, United Kingdom, 27-29 May, 2010.

B11. Aral A.M., Özmen S., Küçüker İ., Güçlü T.H., Hybrid Septum: A new technique for Nasal Septum Reconstruction. 21st Annual Meeting of European Association of Plastic Surgeons (EURAPS), Manchester, United Kingdom, 27-29 May, 2010.

B12. Kucuker I., Bulam H., Kaya B., ERYILMAZ T., Tuncer S., Ayhan S., “Providing Pedicle Safety During Breast Reduction Surgery by a Useful Device: “Blade Assistant” – 14. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi ve 2. Uluslararası Avrasya Estetik Plastik Cerrahi Kursu, 159, İstanbul, 17-20 Haziran 2010.

B13. Ayhan S., Kaya B., Küçüker İ., Çukurluoğlu O., Tuncer S, Çenetoğlu S. “What Do Numbers Tell during Preoperative Planning in Breast Reduction Surgery?” 3rd
congress of EASAPS (European Association of Societies of Aesthetic Plastic Surgery), Aachen, Germany, 4-6 June 2010.

B14. Kaya B., Küçüker İ., Eryilmaz E., Tuncer S, Ozmen S. “Saddle nose reconstruction with demineralized bone matrix” The Aesthetic Meeting 2011 (American Society for Aesthetic Plastic Surgeryand Aesthetic Surgery Education &Research Foundation), Boston, USA, 6-11 May 2011.

B15. Kaya B., Küçüker İ., Tuncer S., Yavuzer R. “Is anterior packing necessary in aesthetic rhinoplasty operations?” The Aesthetic Meeting 2011 (American Society for Aesthetic Plastic Surgeryand Aesthetic Surgery Education &Research Foundation), Boston, USA, 6-11 May 2011.

B16. Kaya B., Cukurluoglu O., Küçüker İ., Tuncer S. Ayhan S., “Can we estimate the amount of tissue to be removed before reduction mammoplasty operations?” The Aesthetic Meeting 2011 (American Society for Aesthetic Plastic Surgeryand Aesthetic Surgery Education &Research Foundation), Boston, USA, 6-11 May 2011.

B17. Küçüker İ., Tuncer S., Sencan A., Bircan F., Caglar E., Elmas C., Ayhan S. “Effect of surgical and chemical denervation on ischemia reperfusion injury of skeletal muscles” The 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), Helsinki, Finland, 29 June-2 July 2011.

B18. Tuncer S., Ak B., Küçüker İ., Kaya B., Ayhan S. “Reconstruction of a large upper extremity defect using an arterial turbocharged venous supercharged DIEAP flap” The 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), Helsinki, Finland, 29 June-2 July 2011.

B19. Tuncer S., Sezgin B., Küçüker İ., Kaya B., Ayhan S. “Thumb reconstruction with second toe-to-thumb transfer on a musician” The 6th Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery (WSRM), Helsinki, Finland, 29 June-2 July 2011.

B20. Keleş MK, Demır A, Kucuker I, Alici O. The effect of twisting on single and double based perforator flap viability: An experimental study in rats. Euraps Research Counsil, 22-23 May 2013, Antalya Turkey

B21. Küçüker I., Özmen S., Kaya B., Ak F.B., Demir A. 24th Annual Meeting of the Eurapean Association of Plastic Surgeons, “Do We Have To Use Grafts In Rhinoplasty” 23-25 May 2013, Antalya-Türkiye

B22. Keles M.K. Küçüker İ., Demir A., Demirtaş Y., Re-exploration and salvage rates in 155 free flaps, a retrospective analysis. p-26: Oral presentation 8th BAPRAS Congress 5-8 September 2013, Montenegro

B23. Küçüker I., Keleş M.K., Yosma E., Demir A., Demirtaş Y. Free Anterolateral Thigh Flaps in Head and Neck and Lower Extremity Reconstructions; Comparison of Complication and Success Rates. p-34, Poster 8th BAPRAS Congress 5-8 September 2013, Montenegro

B24. Yağmur Ç., Şimşek T. Küçüker İ., Demı̇r A. (2015). Single-Stage Treatment Of Late Challenging Post-Burn Skin Deformities In Pediatric Patients Using Collagen-Elastin Matrix. 6th Scar Clubexcessive Scarring Prevention: How To Implement New technologies (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1598671)

C. Uluslararası kitapların Türkçe çevirilerinde, bölüm çevirisi :

C1. Klinik Araştırmaları Yayınlamak ve Sunmak, Bölüm adı:(Posterler) (2013)., İsmail Küçüker, Güneş Yayınevi, Editör:WARREN S. BROWNER, MD, MPH, Çeviri: Doç. Dr Selahattin Özmen, Uzm Dr Evrim Özmen, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 207, ISBN:978-975-277-460-5, Türkçe (Kitap Çevirisi)

C2. GRABB VE SMITH PLASTİK CERRAHİ, Bölüm adı:(İmplant Materyalleri) (2015)., İsmail Küçüker, Güneş Yayınevi, Editör:Charles H. Thorne, MD, Çeviri; Prof. Dr. Selahattin Özmen, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1003, ISBN:978-975-277-610-4, Türkçe (Kitap Çevirisi)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Eryılmaz T., Küçüködük İ., Camgöz N., Güngör İ., Yavuzer R., Atabay K., “Rinoplasti: Ağrılı Bir Girişim Midir?”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 14 (3), 178-181 (2006).

D2. Ayhan S., Küçüker İ., Tuncer S., Çukurluoğlu O., Uygur Ş. “Profilaktik mastektomi ve çift taraflı meme onarımı: Klinik deneyim” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi.17(3), 122-127, 2009. D3. Küçüködük İ., Uygur Ş., Tuncer S., Özmen S., Bulam H. “Oxygen toxicity after hyperbaric oxygen therapy” Gazi Medical Journal. 21(1), 44-46, 2010

D4. Şakrak T., Küçüker İ., Demirbağ E., “Hemifasiyal şişlik şikayeti ile gelen ayırıcı tanı: Olgu Sunumu” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi.20(1) 16-19, 2012

D5. Çukurluoğlu O. Şencan A., Küçüker İ., GÖÇÜN P.U. , ÖZMEN S., “Skalpte Prolifere Trikolemmal Tümör” Gazi Medical Journal. 23(3), 91-93, 2012
D6. Küçüker İ., Çukurluoğlu O., Eryılmaz T., Tuncer S., Özmen S. Unusual Cause of Refractory Infection in Head and Neck Surgery; Retained Surgical Sponges, Case Reports and Review of Literature, Journal of Experimental and Clinical Medicine basılmak üzere kabul edilmiştir.

D7. Kucuker I, Aksakal IA, Gocer H, Dabak N. An alternative treatment option to microsurgery for tissue defects of the anterior side of the tibia: Bipediculated flap.
Hand Microsurg. Online First: 06 Sep, 2015. doi:10.5455/handmicrosurg.195478
D8. Kucuker I, Tuncer S, Eryilmaz T, Ak B, Bulam H, Ayhan S, Latifoglu O. Assessing the opinions of subjects with or without sustained hand injury about toe-to-thumb transfer. Hand Microsurg. Online First: 18 Jul, 2015. doi:10.5455/handmicrosurg.188551

D9. Küçüker İ. Aksakal İ.A., Yosma E., Engin M.S., Şimşek T. Rinoplasti istemiyle başvuran hastaların cerrahi öncesi yan profil ölçümleri ve simülasyon yardımıyla
beklentilerinin değerlendirilmesi, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisinde basılmak üzere kabul edilmiştir.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Tuncer S., Ayhan S., Fındıkçıoğlu K., Sarıgüney Y., Küçüködük İ., “Mandibular fibröz displazinin tedavisinde segmental rezeksiyon ve vaskülarize fibula ile rekonstrüksiyon”, 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 208-209, Ankara, 21-25 Eylül 2004.

E2. Eryılmaz A.T., Küçüködük İ., Camgöz N., Güngör İ., Yavuzer R., Atabay K., “Septorinoplasti Hastalarında Postoperatif Ağrı Düzeylerinin Değerlendirilmesi” (Poster) – 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 378-379, Konya, 14-17 Eylül 2005.

E3. Fındıkçıoğlu F., Fındıkçıoğlu K., Küçüködük İ., Latifoğlu O., Konjenital Lakrimal Fistülü Olan Hastada Rinoplasti. 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 294, Konya, 14-17 Eylül 2005

E4. Eryılmaz A.T., Küçüködük İ., Camgöz N., Güngör İ., Yavuzer R., Atabay K., “Septorinoplasti Hastalarında Postoperatif Ağrı Düzeylerinin Değerlendirilmesi”
(Poster) – Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kış Sempozyumu 2007, Rinoplasti, 66, Uludağ, 15-17 Mart 2007.

E5. Tuncer S., Küçüködük İ., Erılmaz T., Ak B., Bulam H., Ayhan S., Latifoğlu O., “Ayaktan Ele Parmak Nakli Yaptırır Mıydınız?” (Sözel) – 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 91, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.
E6. Küçüködük İ., Ayhan S., Tuncer S., Çukurluoğlu O., Uygur Ş., Demir Y., Eryılmaz T., “Profilaktik Mastektomi ve Bilateral Otojen Meme Rekonstrüksiyonu” (Sözel) – 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 92-93, “Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.

E7. Küçüködük İ., Güçlü T., Tuncer S., Ayhan S. Otojen Rekonstrüksiyon Sonrası Pulmoner Tromboemboli (Sözel) 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 92-93, “Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.

E8. Tuncer S., Çukurluoğlu O., Küçüködük İ., Ayhan S., Latifoğlu O. “Onarılmamış sinir yaralanmalarında geç onarım ve eş zamanlı tendon transferi”, 119-120, 29. Türk Plastik rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.

E9. Eryılmaz T., Küçüködük İ., Demir Y., Tuncer S., Ayhan S., “İnternal Meme Damarlarının Diseksiyonunda Lateral Yaklaşım Yöntemi” syf:93 29. Türk Plastik
rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.

E10. Küçüködük İ., Çukurluoğlu O., Tuncer S., Yavuzer R., Çenetoğlu S. “Tessier 4 yarığı tedavisinde demineralize kemik matriksi kullanarak orbita taban ve maksilla ön duvar rekonstrüksiyonu”, 152-153, Türk Plastik rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.

E11. Küçüködük İ., Çukurluoğlu O., Eryılmaz T., Tuncer S., Özmen S. “Maksillofasiyal cerrahi sonrası nadir bir enfeksiyon nedeni: Ameliyat sahasında unutulan spançlar”, 162, 29. Türk Plastik rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 2007

E12. Ayhan S., Uygur Ş., Küçüködük İ., Şencan A. “Venöz Konjesyon Gelişen DİEAP Flebinde Subkütan Rekombinant Doku Plazminojen Aktivatörü uygulaması” s-170 Türk Plastik rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007

E13. Çukurluoğlu O., Şencan A, Küçüködük İ., Ozmen S, Uyar P G, Çelebi C “Prolifere trikolemmar tümör” 29. Türk Plastik rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007

E14. Küçüködük İ., Uygur Ş., Tuncer S. Özmen S., Bulam H. “Hiperbarik Oksijen Tedavisine Bağlı Oksijen Toksisitesi (poster) 248 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007

E15. Ayhan S., Güçlü T. H., Küçüködük İ., Tuncer S. “Otojen Meme Rekonstrüksiyonu Sonrası Pulmoner Tromboemboli” s-67 3. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi İstanbul, 26-28 Kasım 2007.

E16. Ayhan S., Küçüködük İ., Tuncer S., Cukurluoğlu O., Demir Y., Eryılmaz T. “Bilateral Otojen Meme Rekonstrüksiyonu” S-67 3. Ulusal Rekonstrüktif
Mikrocerrahi Kongresi İstanbul, 26-28 Kasım 2007.

E17. Özmen S. Uygur Ş., Eryılmaz T., Küçüködük İ., Wei F.C., “Serbest Fibula Flebiyle Mandibular Rekonstrüksiyon Sonrası Submandibular Kitle İzlenimi Veren Fibular Kemikte Büyüme Hattı” (Poster) s-67 3. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 97, İstanbul, 26-28 Kasım 2007.

E18. Ayhan S. Uygur Ş. Küçüködük İ., Şencan A. “Venöz Konjesyon Gelişen DİEAP Flebinde Subkütan Rekombinant Doku Plazminojen Aktivatörü uygulaması” s-973. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, 97, İstanbul, 26-28 Kasım 2007.

E19. Küçüködük İ., Tuncer S., Eryılmaz T., Bulam H., Ayhan S. “Ayaktan ele parmak aktarımı yaptırır mısınız?”, 98-99, 3. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi, İstanbul, 26-28 Kasım 2007. (sözel)

E20. Küçüködük İ., Cukurluoğlu M. O., Kaya B, Yavuzer R, Latifoğlu O, “Botulinum toksin Tip A uygulaması sonrası üst göz kapağı pitozu: Alınacak önlemler“ Syf:42, . Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu 08 Isparta 28 Şubat – 1 Mart 2008 (poster)

E21. Çukurluoğlu M.O., Küçüködük İ., Kaya. B., Yavuzer R., Latifoğlu. O., “Yüz
Gençleştirmede Hyolüronik Asit Uygulamaları Sonrası Ek Doz Gereksinimleri” Syf 42-43, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu 08,
Isparta Isparta, 28 Şubat, 1 Mart 2008 (poster)

E22. Tuncer S., Sezgin B., Küçüködük İ., Ayhan S., Latifoglu O. “Masson hemanjiyomu: Üst ekstremitenin az bilinen bir yumuşak doku tümörü,” 11. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme, İzmir, Türkiye, 16-19 Mayıs 2008. (poster)

E23. Tuncer S., Küçüködük İ., Eryılmaz T., Ak B., Bulam H., Ayhan S., Latifoglu O. “Ayaktan ele parmak nakli ameliyatında hasta tutumunun değerlendirilmesi: Anket
çalışması,” 11. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Çeşme, İzmir, Syf:68, Türkiye, 16-19 Mayıs 2008.

E24. Tuncer S., Sezgin B., Küçüködük İ., Ayhan S. “Otojen Meme Rekonstrüksiyonunda İdeal Sonuç İçin Minör İkinci Düzeltmeler” Sözel s-121 30. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15-19 Ekim 2008.

E25. Kaya B., Cukurluoglu O., Küçüködük İ., Tuncer S., Ayhan S. “Meme Küçültme Ameliyatlarında Çıkarılan Doku Miktarını Önceden Belirlemek Mümkün mü? (sözel) s-143 30. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15-19 Ekim 2008.

E26. Tuncer S., Küçüködük İ., Güçlü T. H., Sezgin B., Çenetoğlu S. “İdiyapatik Simetrik Fasiyal Lipodistrofilerde Tüm Yüze Yağ Enjeksiyonu” (sözel) s-158 30. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15-19 Ekim 2008.

E27. Güçlü T. H., Uygur Ş., Cukurluoglu O., Küçüködük İ., Tuncer S., Özmen S., “Septoplastide Kıkırdak Koruyucu Yaklaşım” s-141 (sözel) 30. Ulusal Türk Plastik
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15-19 Ekim 2008.

E28. Cukurluoglu O., Küçüködük İ., Kaya B, Eryılmaz T, Özmen S, Çelebi C “Orta derece semer burun deformitesi için demineralize kemik matriksi kullanımı” e-poster, s-334 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15- 19 Ekim 2008

E29. Küçüködük İ., Bulam H, Cukurluoglu O., Uygur Ş, Güney K, Tuncer S, Latifoğlu O “Plastik cerrahın Fiziksel Özelliklerinin ve davranışlarının Hasta Karşısındaki İmajına Etkisi” E-bildiri Sözel Sunum s-358 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2008

E30. Bulam H., Kaya B., Küçüködük İ., Tuncer S., Çenetoğlu S. “Arsenik Düzeyi Yüksek Su Kullanımına Bağlı Görülen Çoklu Bazal Hücreli Karsinom” E-bildiri poster S-379 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2008

E31. Uygur Ş., Aral A. M., Küçüködük İ., Güney K., Özmen S., “Bilateral Elsatofibroma Dosri: Sırtta Nadir Bir Kitle Lezyonu Nedeni” (Poster) S-498 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2008

E32. Uygur Ş., Sezgin B., Aral M.A., Küçüködük İ., Özmen S. “Binder Sendromlu bir olguda Kolimellar Yüksekliğin Kostal Kıkırdak Grefti Modifikasyonuyla Ayarlanması” (poster) s-502 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2008

E33. Cukurluoglu O., Kaya B, Küçüködük İ., Tuncer S, Yavuzer R “Nazal ekstranodal NK/T hücreli lenfomaya sekonder oluşan damak fistülü” (poster) S-540 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2008

E34. Küçüködük İ., Bulam M.H., Kaya B., Eryılmaz T., Tuncer S., Ayhan S., “Meme Küçültme Ameliyatlarında “Asistan Tırmık” Yardımı ile Pedikül Güvenliğinin
Korunması” (Poster) – 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 561, Antalya, 15-19 Ekim 2008

E35. Küçüködük İ., Sezgin B., Aral M.A., Uygur S., Tuncer S., Ayhan S. “Yenidoğanda Meningomyelosel Defektinin Süperior Gluteal Arter Bazlı Perforatör Flebiyle Onarımı” (poster) S-562 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 561, Antalya, 15-19 Ekim 2008

E36. Küçüködük İ., Kaya B., Bulam M.H., Özel B., Tuncer S., Özmen S.” Testiste Nüks Eden Dev Yolk Sac Tümörünün Tedavisinde Plastik Cerrahinin Rolü” (poster) s-568 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 561, Antalya, 15- 19 Ekim 2008

E37. Sezgin B., Küçüködük İ., Kaya B.,Güney K., Tuncer S., Latifoğlu O. “Ekstremite Dermabrazyonunda Pratik Uygulamalar” (poster) S-570 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 561, Antalya, 15-19 Ekim 2008

E38. Kaya B., Tuncer S., Sezgin B., Küçüködük İ., Latifoglu O. “Epidermolizis büllozaya bağlı psödosindaktili serbestleştirilmesi sonrası K-teli ve rekonstrüksiyon plağı ile atelleme” (poster) s-571 30. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15-19 Ekim 2008.

E39. Tuncer S., Sezgin B., Yılmaz G., Küçüködük İ., Çenetoğlu S., Uluoğlu Ö. “Nevus lipomatosus cutaneous superficialis: Nadir görülen bir deri tümörü,” (poster) s-573 30. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15- 19 Ekim 2008.

E40. Küçüködük İ., Kaya B., Güçlü., TH., Çukurluoğlu MO., Tuncer S., Özmen S., Atabay K. “Kıkırdak koruyucu fonksiyonel rinoplasti: Üst ve alt lateral kıkırdakların
flep olarak yerlerinde korunması,” Asistan yarışma bildirisi s-721 30. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 15-19 Ekim 2008.

E41. Küçüködük İ., Demir HY., Kaya B., Çukurluoğlu MO., Tuncer S., Özmen S., Yavuzer R., Baykaner K. “ İzole bilateral koronal sinostoz modelinde farklı cerrahi
tekniklerin sefalik indeks ve kafa içi hacim değişimine etkisi,” Asistan yarışma bildirisi s-732 30. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi,
Antalya, Türkiye, 15-19 Ekim 2008 E42. Kaya B., Küçüker İ., Ayhan S., “Üç farklı pedikül ve iki farklı skar teknikli meme küçültme ameliyatının Erken ve Geç Döneminde Nipple Aeola Kompleksinin Yeri Nasıl Yer Değiştiriyor?” 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009

E43. Tuncer S., Sezgin B., Küçüker i., Kaya B., Ayhan S., “Bir Müzisyende Ayak İkinci Parmağı İle Sol El Başparmağı Rekonstrüksiyonu, Syf:168 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009
E44. Aral M.A., Küçüker İ., Bulam H., Özel B., Ayhan S., Yavuzer R., Tuncer S. “Meme Küçültme Ameliyatı Sonrasında, Cerraha ve Hastaya ait Değişkenlerin Hasta Memnuniyetine Etkilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009

E45. Kaya B., Küçüker İ., Eryılmaz T., Tuncer S., Özmen S., Yavuzer R. “Burun Sırtı Düzensizlikleri ve Semer Burun Deformitelerinin Tedavisinde Demineralize Kemik Matriksinin Kullanımı” S-75 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009

E46. Aral M. A., Özmen S., Küçüker İ., Karatağ T.G., “Hibrid Septum: Septal Perforasyonlar ve İleri derecede Septal Yetersizliklerde Yeni Bir Rekonstrüksiyon
Seçeneği S-76 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009

E47. Kaya B., Çukurluoğlu M. O., Küçüker İ., Özmen O., Yavuzer R., “Septoplasti Sonrası Merocel Anterior Nazal Tampon Uygulama Ve Dikişli Septomukozal Birleştirme Tekniklerinin Postoperatif Komplikasyonlar Açısından Karşılaştırılması”
s-77, 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009

E48. Küçüker İ., Emmez H., Tuncer S:, Kaya B., Özmen S., Yavuzer R., Baykaner K., “İzole Brakisefali Tedavisinde Model Üzerinde Geliştirilen Yeni Tekniğimizin Klinik Uygulamaları” s-139, 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009

E49. Tuncer S., Ak F.B., Küçüker İ., Kaya B., Ayhan S., “Üst Ekstremitede Geniş Doku Defektlerinin Arteriyel Turboşarj Venöz Süperdrenajlı Serbest DİEAP Flebiyle Rekonstrüksyonu” s-177 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009

E50. Küçüker İ., Aral M.A., Özel B., Tuncer S., Özmen S. “Frey Sendromunun Cerrahi Tedavisinde Alloderm Kullanımı” s-228 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009 E51. Güney K., Küçüker İ., Aral M.A., Kaya B., Tuncer S., Özmen S., “Malign Deri
Tümörlerinin Öntanı, Tanı ve Reeksizyon Oranları: 2 yıllık Retrospektif Değerlendirme Sonuçları” s-264 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009

E52. Küçüker İ., Tuncer S., Şencan A., Bircan F:, Çağlar E., Elmas Ç., Ayhan S., “Denervasyonla Gerçekleştirilen Önkoşullandırmanın İskemi Reperfüzyon Hasarına Etkisi” s-310 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009

E53. Kaya B., Küçüker İ., Çukurluoğlu M. O., Özmen S., Yavuzer R., “Nonsendromik Unilateral Koronal Sinostoz Tedavisinde Cerahi Tekniğin Fonksiyonel Ve Morfolojikj Açıdan Karşılaştırılması: İdeal Teknik Arayışı S-311 31. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Adana, Türkiye, 17-21 Ekim 2009

E54. Tuncer S., Sezgin B., Küçüker İ., Kaya B., Ayhan S., “Bir Müzisyende ayak ikinci parmağı ile Sol El Başparmak Rekonstrüksiyonu” s-168, 4. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi Antalya, Türkiye, 17-19 Aralık 2009

E55. Ak FB, Tuncer S, Küçüker İ., Özel B, Latifoğlu O. “Dorsal orta hat defektlerinin onarımında yöntem seçimi,” Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Çeşme, İzmir, Türkiye, 14-18 Eylül 2011.

E56. Küçüker İ., Şakrak T., Demirbağ E. Travmaya Sekonder Heterotopik Fronto-Orbital Ossifikasyon: Nadir Bir Olgu Sunumu Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, Çeşme, İzmir, Türkiye, 14-18 Eylül 2011.

E57. Demir A., Küçüker İ., Keleş M.K., Demirtaş Y., “Serbest Flep Öğrenme Eğrilesinin Flep Seçimi, Re-Explorasyon ve Salvaj Oranları Üzerilerine Etkilerine Etkisi; 155 Vakanın Geriye Dönük Değerlendirilmesi, S-69-Sözel, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, 28-31 Ekim 2013 İstanbul-Türkiye

E58. Şimşek T. Abdullayev A., Demir B., Küçüker İ., Demir A., Eroğlu L., “Inferior Pediküllü Küçültme Mammoplastide Pedikülün Akerdeon Tarzı Süspansiyonu” S-82- Sözel, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, 28-31 Ekim 2013 İstanbul-Türkiye

E59. Şimsek T., Engin M.S., Küçüker İ., Demir A., “Intramüsküler infiltrasyon yapan Proteus Sendromuna Yaklaşım” S-105-Poster, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, 28-31 Ekim 2013 İstanbul-Türkiye

E60. Şimşek T., Abdullayev A., Aydoğdu İ.O., Küçüker İ., “Bilateral Dördüncü Parmakların Korunduğu Onikogrifoz” Olgu Sunumu, S-106-Poster, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, 28-31 Ekim 2013 İstanbul-
Türkiye

E61. Keleş M.K., Demir A., Küçüker İ., Alıcı Ö., “Multiple Pediküllü Perforatör Fleplerin Flep Viabilitesine Etkisinin Araştırılması” S-127-Poster, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, 28-31 Ekim 2013 İstanbul-Türkiye

E62. Keleş M.K., Yosma E., Küçüker İ., “Pürtüklü Tendon Uçlarının Kesilmesinde Yeni Bir Metod” S-165-Poster, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, 28-31 Ekim 2013 İstanbul-Türkiye

E63. Küçüker İ., Keleş M.K., Yosma E., Abdullayev A., Nadir Görülen Bir tendon Varyantı:Tendon Kılıfı Yerleşimli Anjiyofibrolipoma, S-169-Poster, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, 28-31 Ekim 2013 İstanbul- Türkiye

E64. Küçüker İ., Keleş M.K., Yosma E., Demir B., “Rinoplasti Sonrası Erken Dönemde Gelişen Periorbital Amfizem, S-173-Poster, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, 28-31 Ekim 2013 İstanbul-Türkiye

E65. Küçüker İ., Keleş M.K., Aydoğdu İ.O., “Yüksek Kaliteli Rinoplasti Kaydı İçin Kolay Bir Yöntem” S-173-Poster, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Kurultayı, 28-31 Ekim 2013 İstanbul-Türkiye

E66. Küçüker İ., Aksakal İ.A., Yosma E., Engin M.S., Şimşek T., Türk Irkının Yan Profilden İdeal Estetik Verilerinin Belirlenmesi. Sözel Sunum, s:59 Türk Plastik
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Kurultayı, 29 Ekim – 1 Kasım 2014 İstanbul-Türkiye

E67. Küçüker İ., Engin M.S., Aksakal İ.A., Yosma E., Demir A., Burun Ucunu Destekleyen Farklı Tekniklerle Cerrahi Sonuçları Etkilemek Mümkün Müdür?. Sözel Sunum, s:59 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Kurultayı, 29 Ekim – 1 Kasım 2014 İstanbul-Türkiye

E68. Yosma E., Küçüker İ., Aksakal İ.A. Demir A., Cadı Burnu Deformitesi; Burun Ucunda Nadir Bir Deformite. Poster, s:94 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Derneği 36. Kurultayı, 29 Ekim – 1 Kasım 2014 İstanbul-Türkiye

E69. Engin M.S., Küçüker İ., Edizer M., Aksakal İ.A., Erdoğan M., Sönmez A., Elin Küçük Eklem Artrodezinde, Doğru Tespit Oryantasyonunun Sanğanlası ve Osteosentez Satabilitesinin Arttırılması Amacı ile Volar Plakanın Kullanılması: Cerrahi Teknik ve Anatomik Çalışma, Poster, s: 117, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Kurultayı, 29 Ekim – 1 Kasım 2014 İstanbul-Türkiye

E70. Küçüker İ., Yosma E., Aksakal İ.A., Engin M.S., Demir A., Küçültme Mammoplastisi Sonrasında Beklenmedik Bir Komplikasyon: Anosmi, Poster, s:140. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Kurultayı, 29 Ekim – 1 Kasım 2014 İstanbul-Türkiye

E71. Küçüker İ., Yosma E, Abdullayev A., Çelik H., Demir A., Nadir Görülen bir Olgu Sunumu: Konjenital Hipokondrotik Ektodermal Dysplazi; Christ Siemens Taurine Sendromu Poster, s:140, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Kurultayı, 29 Ekim – 1 Kasım 2014 İstanbul-Türkiye

E72. Küçüker İ., Yosma E., Aksakal İ.A., Demir A. Memede Tek Taraflı Dev Fibrokistik Değişiklikler: Nadir Bir Olgu Sunumu. Poster, S: 143, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Kurultayı, 29 Ekim – 1 Kasım 2014 İstanbul-Türkiye

G. Yazılan uluslal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

Bulunmamaktadır